Novo Svitanje ima čvrst oslonac u euharistiji, pa stoga i glazbeno animira mise.

Svake nedjelje u 9:15, u crkvi sv. Antuna Padovanskog na Sv. Duhu, uz "Dječji zborić sv. Antuna" koji vode, NS svira misne dijelove na dječjoj misi.

Pjesme koje izvode su prilagođene mladima.

Godinama rada, nastalo je mnogo autorskih pjesama sasvim prilagođenih euharistiji (npr. mnoge antifone psalama, misni dijelovi {Gospodine, Aleluja, Svet, Jaganjče} i sl.), pa se na misama izvode kako autorske, tako i ostale, mladima poznate, duhovne pjesme, svake nedjelje posebno prilagođene aktualnim misnim čitanjima.


U suradnji sa Framom iz Vukovara (i p. Ivicom Jagodićem), objavljena je pjesmarica "Hvaljen budi" sa  376 poznatih duhovnih pjesama za mlade. Pjesmarica sadrži notne zapise, gitarističke harmonije (sa git. hvatovima), tekstove, a uz pjesmaricu može se dobiti i CD sa MIDI zapisima svih pjesama.

 

  Pjesmarica se može nabaviti u župnom uredu 

   ŽUPA SV. FILIPA I JAKOVA, AP.
   Samostanska 5, p. p. 16
   HR - 32 000 VUKOVAR
   tel. (032) 441 - 381
   faks (032) 450 - 322,
 

   te u katoličkim knjižarama.