Diskografija  >> Već se bliži vrijeme blago >> Tekstovi >>Zlatnih krila


ZLATNIH KRILA

Zlatnih krila anđela si,

Bože, k meni poslao.

Anđeo me svetom riječi

Majkom Božjom prozvao.

 

Hvala, Višnji, tebi hvala,

za tu milost toliku,

a u suzi u mom oku

čitaj ljubav veliku.

 

Ja se klanjam kao cvijetak,

Što pod večer milotni

Sklanja glavu hvaleć tebe

Za svoj ukras divotni

 

Slušaj srce, pjevaj srce,

Dobrom Kralju svojemu.

Pjevaj vjekom pjesmu lijepu,

Pjesmu svoju zahvalnu.