Diskografija>> Već se bliži vrijeme blago>> Tekstovi >>Zdravo budi, Marijo


ZDRAVO BUDI, MARIJO 

Zdravo budi, Marijo, prejasna Zornice,
istočnog bez grijeha začeta Djevice,
jer tebe vječni Bog odabra od vijeka
za radost puka svog.

Začeće bezgrešno tvoje mi štujemo,
buduć` da utješno od Crkve čujemo:
da ti si jedina od sveg svijeta
ljudi začeta nevina.