Diskografija>> Već se bliži vrijeme blago>> Tekstovi>>Padaj s nebaPADAJ S NEBA

Padaj s neba, roso sveta,

 padaj s rajske visine!

Vapijahu starog svijeta

duše čiste pravedne.

 

Otvori se, zemljo mila,

da iz plodnog tvoga krila

u taj sretan, blažen čas

svemu svijetu nikne spas.

 

Već se bliži vrijeme blago,

već se bliži onaj čas

kad će izić Sunce drago,

svanut svemu svijetu spas.

 

Svani, dane, i noć skrati,

sini sunce, i povrati

Bogu čast na visini,

svijetu mir na nizini.

 

Sve na svijetu, Bože blagi,

dare ti prikazuje.

Primi i taj dar predragi

koji puk tvoj žrtvuje:

 

Pod prilikom kruha, vina

krv i tijelo tvoga Sina,

Neizmjerne cijene dar,

stavlja tebi na oltar.