Hiwote Tadesse (viola u 4,8,10)

Leo Beslać (flauta u 3,10,11)

Kristina Mrčela (violina u 3,10)


Danijel Pavić (lead vocal u 7)

Lejdi Oreb (lead vocal u 8)

fra Ivan Bradarić  (lead vocal u 8, choir vocal u 8)

fra Igor Horvat (choir vocal u 8)

fra Martin Jaković (lead vocal u 12, choir vocal u 8)