Diskografija>> Put do srca>> Tekstovi >>Vječni plamen Tvoje ljubavi


VJEČNI PLAMEN TVOJE LJUBAVI 

Hvala Ti Marijo što me zoveš k sebi 

da osjetim toplinu Tvoje ljubavi 

i da krenem Tvojim stopama 

i slijedim Krista 

poput Tebe sve do križa, sve do križa... 


Tvoje suze su padale, Tvoje usne molile, 

a srce je gorjelo vječnim plamenom! 


On gori za nas - vječni plamen ljubavi, 

u svakom biću, Marijo, ostavlja svoj trag! 

Taj nebeski dar - vječni život poklanja 

i donosi vjeru svakome od nas 

taj nebeski dar! 


Tvoj pogled je tako blag, u njemu nalazim svoj mir 

on hrabri me i doziva da te slijedim zauvijek. 

Što Ti bliže prilazim, sve Ti više pripadam 

već u meni gori plamen Tvoje ljubavi! 


On gori za nas - vječni plamen ljubavi, 

u svakom biću, Marijo, ostavlja svoj trag! 

Taj nebeski dar - vječni život poklanja 

i donosi vjeru svakome od nas - VJEČNI PLAMEN !