Diskografija>> Put do srca>> Tekstovi >>Vidjeh vodu


VIDJEH VODU 

Vidjeh vodu kako izlazi 

Iz hrama s desne njegove strane 

I gledam onog kojeg su proboli 

Oštricom grijeha u trenu najdublje tame... 


...I gledam onog kojeg su proboli 

Oštricom grijeha u trenu najdublje tame 


I spasit će se svi do kojih dođe ova voda 

I klicat će puni Duha: Aleluja, Aleluja! 

I spasit će se svi do kojih dođe ova voda 

I klicat će puni Duha: Aleluja, Aleluja! 


On je izvor žive vode i njom će nas napojiti 

Sa tom će vodom sve grijehe oprati! 

On je izvor žive vode i njom će nas napojiti 

Sa tom će vodom sve grijehe oprati! 


I spasit će se svi do kojih dođe ova voda 

I klicat će puni Duha: Aleluja, Aleluja! 

I spasit će se svi do kojih dođe ova voda 

I klicat će puni Duha: Aleluja, Aleluja!