Diskografija>> Put do srca>> Tekstovi >>Sveti Franjo


 SVETI FRANJO 

Kad bih mogla gledati svijet očima svetog Franje 

da l’ bih u svakom stvoru vidjela Božju ljepotu? 

Kad bih, kao on, osluhnula tišinu 

da l’ bih u njoj čula nježan Božji glas? 


Kad bih bila prožeta duhom siromaštva 

da l’ bih time dobila slobodu? 

Kad bih okrenula leđa nevjernom svijetu

da l’ bih se znala potpuno predati Bogu? 


Sveti Franjo ove si kušnje svladao! 

Tvoj put – put je vjere i ljubavi! 

Znam, nije lako ljubiti kao Ti, 

zato molim Te, moli za nas! 


Odjenut ću srce grubim platnom s Tvoje halje 

da ga očuva, da ostane čisto i vjerno! 

Nosit ću „Tau“ u mislima svojim 

poniznošću svjedočit ću za Krista! 


Sveti Franjo sve si kušnje svladao! 

Tvoj put – put je vjere i ljubavi! 

Znamo, nije lako ljubiti kao Ti,

zato molimo, moli za nas!