Diskografija>> Put do srca>> Tekstovi >>Ružo otajstvena


RUŽO OTAJSTVENA 

Tek rođeni Bog 

ljudskim je očima ugledao svijet, 

Ti si ga ljubavlju povila 

ružo otajstvena. 


Raduj se Marijo 

majkom si Božjom postala

između svih žena jedino Ti 

bila si dostojna. 


A ja griješnik poniznog srca 

dolazim pred Tebe 

Tvoja ljubav hrabri me, 

sebe Ti predajem. 


I tada svaka moja molitva 

kroz otvorena vrata nebeska 

nalazi put do mojeg Spasitelja 

do Isusa! 


I tada svaka moja molitva 

nalazi put kroz vrata nebeska 

što si ih za me otvorila 

ružo otajstvena!