Diskografija>> Put do srca>> Tekstovi >>Marijo, Ti nisi sumnjala


MARIJO, TI NISI SUMNJALA 

Marijo, Ti nisi sumnjala 

kad ti se anđeo ukazao i rekao 

da ćeš po Duhu Svetome začeti, 

i sina Božjeg roditi... 

Marijo, Ti nisi sumnjala! 

Cijelim bićem tad si se predala 

u Božje ruke govoreći: 

"Neka mi bude po riječi Tvojoj, 

neka se Božji plan ispuni!" 

Marijo, Ti nisi sumnjala! 

Ni trunke sumnje u srcu Tvom, 

ni mrve grijeha 

puna si milosti i ljubavi, 

Tvoje me nose molitve 

Tvome Sinu, 

hvala Ti majko Marijo! 


Marijo, Ti nisi sumnjala 

kad su se kraljevi Tvome sinu poklonili... 

Ni kad se voda u vino pretvorila, 

ni kad su bolesni ozdravljali! 

Marijo, Ti nisi sumnjala! 


Marijo, pod križem si stajala 

i sina raspetoga gledala,

a kad je treći dan uskrsnuo 

Tvoje srce je gorjelo... 

Jer Marijo, Ti nisi sumnjala! 


Ni trunke sumnje u srcu Tvom, 

ni mrve grijeha 

puna si milosti i ljubavi, 

Tvoje me nose molitve 

Tvome Sinu, 

hvala Ti majko Marijo!