Diskografija>> Put do srca>> Tekstovi >>Kamenje će vikati


KAMENJE ĆE VIKATI 

Slava Tebi Isuse, Tebi koji daješ nam sve 

Tebi koji dolaziš u ime Gospodnje! 


Tako su te slavili, tako su Ti klicali 

Jeruzalem kada si pohodio Ti! 


A tada su se našli neki farizeji htjeli su da prestane to, 

da sve umukne, sve prestane, Tvoja slava nestane... 

Ti si im rekao kamenje će vikati ako oni ušute, 

ako oni ušute, kamenje će vikati! 


Slava Tebi Isuse Tebi koji daješ nam sve 

Tebi koji dolaziš u ime Gospodnje! 


Slavimo Te Isuse želimo Ti dati sve 

Tebi koji dolaziš u ime Gospodnje! 


I danas opet neki drugi farizeji žele da prestane to... 

Da sve umukne, sve prestane Tvoja slava nestane... 

Al’ Ti si rekao kamenje će vikati ako oni ušute, 

ako oni ušute kamenje će vikati! 


Slava Tebi Isuse Tebi koji daješ nam sve 

Tebi koji dolaziš u ime Gospodnje!