[ kliknite na sliku za krupniji plan ]

Jimmy, Oprosti se slave Buha, Oprosti se slave Hara, Oprosti se slave Interesna grupa Krampusi
Proslava prve godine 'Rocking Tusday' Gradiška - hrabrenje ! Društvo
Buha, Strka, Kopriva Igor Kol'ko to košta? Igor, Buha i Cvijo
04:30 Sesvete Only Bass and Drum Palić, Cvijanović, Čičak, Langer, Buhin
Sa snimanja Sa snimanja Sa snimanja
Igor drži sve konce u rukama Igor drži sve konce u rukama Igor drži sve konce u rukama Igor drži sve konce u rukama
03.03.98.